Career Stories

Saima

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Cymunedol ar gyfer Anableddau Dysgu

“Pan fo’r bobl rydych chi’n eu cefnogi eisiau ymgysylltu â chi, a’ch bod chi’n ennill eu hymddiriedaeth … dyna’r teimlad gorau yn y byd.”

Emma

Cydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau

“Mae gweithio mewn gofal yn rhoi cymaint i mi. Wrth weld llwybr yn gweithio i'r unigolyn rydych chi'n ei gefnogi, mae'n deimlad mor dda."

Sian

Rheolwr Gwasanaeth yn Mencap

“Y rhan orau o fy swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.”