Dod o hyd i Swyddi a Chyfleoedd ym maes Gofal Cymdeithasol sydd ar gael yn Sir Benfro

Mae eich gyrfa mewn gofal yn bwysig.

Yma yn Sir Benfro, mae gyrfa werth chweil ym maes gofal cymdeithasol yn aros amdanoch. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw tosturi, ymrwymiad, a’r penderfyniad i wneud gwahaniaeth.

Pam Gofal?

“Mae’r cyfle i chwarae rhan mewn cefnogi rhywun arall yn hynod werthfawr, i chi ac iddyn nhw. Mae’r effaith a gewch ar fywyd rhywun arall yn ddwys ac yn ddiamheuol.”    P’un a ydych chi’n dechrau arni neu’n bwriadu newid gyrfa, mae Sir Benfro eich angen chi. Yn fwy na dim, rydyn ni eisiau eich angerdd am ddarparu cymorth a’ch parodrwydd i newid bywydau pobl eraill er gwell. 

Pam Sir Benfro?

O’r arfordir garw a’r cefn gwlad hyfryd i’r diwylliant cyfoethog a’r ysbryd cymunedol cryf, mae digonedd o resymau dros fyw a gweithio yn Sir Benfro. Gall awyr iach a golygfeydd syfrdanol o’ch cwmpas wneud gwyrthiau i’ch iechyd a’ch lles. A chyda swydd ym maes gofal cymdeithasol yn Sir Benfro, byddwch yn cael eich cefnogi wrth i chi ddatblygu gyrfa ar lwybr sydd wedi’i deilwra’n benodol i chi. 

Cyflogwyr

Gweld pob cyflogwr

Straeon Gyrfa

Emma

Cydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau

“Mae gweithio mewn gofal yn rhoi cymaint i mi. Wrth weld llwybr yn gweithio i'r unigolyn rydych chi'n ei gefnogi, mae'n deimlad mor dda."

Jonathan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Sir Penfro.

"Rwyf wastad wedi bod eisiau gweithio gyda phobl."

Sian

Rheolwr Gwasanaeth yn Mencap

“Y rhan orau o fy swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.”


Eisiau gwybod mwy? Cofrestrwch eich diddordeb isod a bydd ein tîm yn cysylltu â chi i siarad am yr amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd o ran gyrfa ym maes gofal cymdeithasol sydd ar gael yn Sir Benfro. Fel arall, ffoniwch ni ar 01437 775197.