Dod o hyd i Swyddi a Chyfleoedd ym maes Gofal Cymdeithasol sydd ar gael yn Sir Benfro

Mae eich gyrfa mewn gofal yn bwysig.

Yma yn Sir Benfro, mae gyrfa werth chweil ym maes gofal cymdeithasol yn aros amdanoch. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw tosturi, ymrwymiad, a’r penderfyniad i wneud gwahaniaeth.

Ydych chi rhwng 16-30 oed, yng Nghymru, gyda diddordeb mewn cael gyrfa yn y sector Gofal Cymdeithasol?

Princes Trust Cymru - Ymuno, Dysgu, Camu I faes Gofal Cymdeithasol. Enillwch y sgiliau, y profiad a’r cyfleoedd i’ch helpu I ddod o hyd i swydd!

Ar y cwrs hwn sydd wedi ennill gwobrau, byddwch yn …

  • Cael gwybod am yr amrywiaeth eang o swyddi sydd ar gael
  • Dysgu sut sae cefnogi pobl gydag annibyniaeth a chydnerthedd
  • Cael sicrwydd o gyfweliad gyda chyflogwyr ledled Cymru
  • Ennill Cymhwyster Lefel 1 mewn Diogelu ac Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy sgwrsio ar y we yn: www.princes-trust.org.uk

Pam Sir Benfro?

O’r arfordir garw a’r cefn gwlad hyfryd i’r diwylliant cyfoethog a’r ysbryd cymunedol cryf, mae digonedd o resymau dros fyw a gweithio yn Sir Benfro. Gall awyr iach a golygfeydd syfrdanol o’ch cwmpas wneud gwyrthiau i’ch iechyd a’ch lles. A chyda swydd ym maes gofal cymdeithasol yn Sir Benfro, byddwch yn cael eich cefnogi wrth i chi ddatblygu gyrfa ar lwybr sydd wedi’i deilwra’n benodol i chi. 

Employers

View all employers

Career Stories

Emma

Cydlynydd Ardal Cysylltu Bywydau

“Mae gweithio mewn gofal yn rhoi cymaint i mi. Wrth weld llwybr yn gweithio i'r unigolyn rydych chi'n ei gefnogi, mae'n deimlad mor dda."

Sian

Rheolwr Gwasanaeth yn Mencap

“Y rhan orau o fy swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.”


Eisiau gwybod mwy? Cofrestrwch eich diddordeb isod a bydd ein tîm yn cysylltu â chi i siarad am yr amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd o ran gyrfa ym maes gofal cymdeithasol sydd ar gael yn Sir Benfro. Fel arall, ffoniwch ni ar 01437 775197.